استفاده از محافظ برق

برد اکثر یخچال های جدید به گونه ای طراحی شده که تا حدودی نقش دستگاه محافظ برق را در مورد تاخیر در وصل انجام می دهند ولی در برخی موارد در خصوص نوسانات ولتاژ موثر نیستند.پیشنهاد میشود در مورد یخچال حتما از محفظ برق استفاده نمایید.

رعایت فاصله نصب یخچال با دیوار

در مورد یخچال های قدیمی حداقل 10 سانتی متر و یخچال های جدید که کندانسور فن دارد رعایت 5 سانتی متر فاصله با دیوار الزامی است

تعویض به موقع فیلتر آب

فیلتر تسویه آب یخچال ساید هر 6 ماه یکبار باید تعویض گردد.در صورت رعایت نکردن این نکته به مرور خود فیلتر محلی جهت رشد باکتری و میکروبها شده و چه بسا آب تصفیه نشده شیرآب سالم تر از آب عبوری از این فیلتر باشد.

فیلتر برخی مدل های یخچال بسیار کمیاب و گران است. در این مدل ها میشود این فیلتر را بای پس نمود و یک فیلتر با کیفیت معمولی در مسیر آب یخچال جایگزین نمود.

تمیز کردن لوله های کندانسور

حداقل سالانه با یک جارو برقی لوله های کندانسور یخچال که پر از گرد و خاک تمیز کنید.این کار راندمان یخچال را بالا برده و موجب کاهش مصرف برق یخچال میگردد.

 سرویس و نگهداری یخچال و فریزر