گاها بریتان پیش آمده است که مشاهده می کنید زیر کشوی میوه قسمت یخچال آب جمع میشود شما آن قسمت را خشک می نمایید اما پس از دو سه روز بعد دومرتبه همان اشکال پیش می آید، علت چیست؟ دلایل این عیب می تواند موارد زیر باشد
1-جمع شدن آب به دلیل مسدود شدن مسیر تخلیه آب برفک ها، در یخچال های نوفراست(بدون برفک) یک المنت روی اواپراتور داخل یخچال وجود دارد که روزی سه چهار مرتبه وارد مدار شده و برفک روی اواپراتور را ذوب می نماید و آب حاصل از ذوب شدن برفک ها توسط مسیری لوله مانند به کنار موتور انتقال پیدا می نماید و در آنجا به دلیل گرمای کمپرسور و کندانسور بخار می گردد حال چنانچه این مسیر لوله مانند انتقال آب به دلیل یخ زدگی یا گیر کردن ذرات مواد غذایی مسدود گردد دیگر آب برفک ها به جای انتقال به پشت یخچال زیر کشوی میوه جمع میگردد.برای رفع این مشکل نیاز است در فرصتی مناسب یخچال را حدود 24 ساعت از برق در آورده و درب آنرا نیز باز بگذارید تا مسیر انتقال آب چنانچه یخ زده باشد باز گردد و مشکل برطرف شود.

2-جمع شدن آب به دلیل خرابی سنسور دیفراست یا ترمودیسک، چنانجه مورد بالا را اجرا نمودید و مشکل یخچال حل نگردید یا مشکل برطرف شد اما پش از سه چهار روز دومرتبه دوباره تکرار شد اشکال می تواند خرابی سنسور دیفراست یا ترمودیسک یخچال باشد در این حالت باید این قطعات بررسی و در صورت نیاز تعویض گردند. برای تعمیرات یخچال سامسونگ در اصفهان با مرکز تعمیرات نوین سرویس هماهنگ شوید تا در مشکل یخچال شما در اسرع وقت برطرف شود.