در لباسشویی های بکو بدون صفحه نمایش که LED دارند هنگام بروز خطا LED ها شروع به چشمک زدن می نمایند در قسمت زیر مفهوم این کد های خطا آورده شده است جهت تعمیر لباسشویی بکو در اصفهان با مرکز تعمیرات نوین سرویس 09139135091 هماهنگ شوید تا متخصص تعمیرات لباسشویی بکو در محل حاضر شده و مشکل لباسشویی شما را برطرف سازد.

ارور لباسشویی بکو

چشمک زدن Prewash در این حالت المنت ترمیستور دمای آب و سیم کشی چک شود احتمال خرابی برد نیز هست
چشمک زدن Main wash در این حالت سنسور دمای آب و المنت بررسی شود
چشکم زدن Main wash و Prewash گرم شدن زیاد آب سنسور دمای آب و برد را بررسی کنید
چشمک زدن Rinse آبگیری و تخلیه همزمان احتمال خرابی برد شاید تریاک مربوط به شیر برقی یکسره شده باشد
چشمک زدن Prewash و Rinse تخلیه نکردن آب پمپ تخلیه شلنگ تخلیه و سیم کشی چک شود احتمال خرابی برد نیز هست
چشمک زدن Prewash و Main wash و Rinse بار زیاد  حجم لباس داخل دیگ را کم نمایید
چشمک زدن Main wash و Rinse نچرخیدن موتور تاکو و موتور و سیم کشی را چک کنید  •