در این قسمت کد های خطای مربوط به انواع یخچال فریزرهای سامسونگ و یخچال ساید سامسونگ جهت آشنایی و مطالعه آورده شده است بسته به خطا شاید بتوانید در برخی موارد (مثلا نیاز به ریست یا خرابی فن یا) اشکال یخچال را متوجه شوید و آنرا برطرف سازید ولی در صورت برطرف نشدن عیب شما میتوانید با نمایندگی تعمیرات سامسونگ در اصفهان هماهنگ شوید تا کارشناس تعمیرات سامسونگ راهنمایی لازم را به شما کرده و در صورت لزوم در محل حاضر و عیب را برطرف سازد.

ارور 4E در یخچال سامسونگ 
این کد خطا نشانگر اشکال در سیستم دیفراست فریزر می باشد اهم سنسور در دمای 25 درجه سانتیگراد حدود 5 کیلو اهم است آنرا با اهمتر اندازه گیری نمایید در صورت مطابقت نداشتن سنسور دیفراست را تعویض نمایید.
ارور 5E  در یخچال سامسونگ
این کد خطا نشانگر اشکال در سیستم دیفراست یخچال می باشد اهم سنسور در دمای 25 درجه سانتیگراد حدود 5 کیلواهم است آنرا با اهمتر بررسی نموده در صورت اختلاف زیاد سنسور دیفراست را تعویض نمایید.
ارور 6E در یخچال سامسونگ
نشانگر اشکال در سنسور دمای محیطی هست یکبار یخچال را با فشردن دو دکمه بالا یکی سمت یخجال و یکی سمت فریزر ریست نمایید در صورت حل نشدن مشکل اهم سنسور را بررسی و در صورت نیاز آنرا تعویض نمایید
ارور 8E یخچال سامسونگ
خرابی سنسور یخساز، با  فشردن دکمه تست زیر مجموعه یخساز عملکرد یخساز را بررسی کنید و در صورت لزوم اهم سنسور را بررسی و انرا تعویض نمایید
ارور 13E یخچال سامسونگ
اشکال در سنسور رطوبت یخچال
ارور 21E در یخچال فریزر سامسونگ
اشکال در فن فریزر کار کردن فن را با فعال سازی شاسی در کنترل نمایید
ارور 22E در یخچال سامسونگ
اشکال در فن فریزر 
ارور 23E یخچال سامسونگ
اشکال در فن کندانسورکنار موتور
ارور 24E , 25E در یخچال سامسونگ
اشکال در سیستم برفک زدایی المنت سنسور دیفراست و ترموفیوز را بررسی کنید
مرکز تعمیرات نوین سرویس اصفهان تعمیرات انواع یخچال فریزر و ساید بای ساید سامسونگ را در محل در اسرع وقت انجام میدهد جهت راهنمایی تعمیرات یا درخواست تعمیر یخچال سامسونگ در اصفهان با این مرکز هماهنگ شوید.