پیشنهاد میگردد جهت استفاده و رفع عیب پکیج فرولی بطور دقیق ارورهای دستگاه را مطالعه نمایید و در صورت نیاز به راهنمایی در خصوص تعمیر پکیج فرولی در اصفهان با یکی از نمایندگی های تعمیرات پکیج فرولی اصفهان یا مرکز تعمیرات نوین سرویس اصفهان هماهنگ شوید تا راهنمایی های لازم به شما شده و اشکالی در استفاده از دستگاه پیش نیاید. جهت مشاهده ارورهای پکیج فرولی روی لینک زیر کلیک نمایید. کدهای خطای پکیج فرولی در قسمت زیر درج شده و شما نیز می توانید جهت مشاهده تنظیمات و موارد دیگر روی لینک مشخص شده زیر کلیک نمایید.
A01 تشکیل نشدن شعله به دلیل اشکال در فن یا پرشر فن یا شیر گاز یا سنسورهای جرقه زن
A02 اشکال در برد کنترل یا سنسورهای حسگر شعله
A03 عمل کردن ترموستات اطمینان پکیج، گاها اشکال از پمپ اصلی می باشد
F04 اشکال در تنظیمات مربوط به ترموستات دود دستگاه 
F05 اشکال در فن پکیج فرولی
A06 اشکال در شیر گاز یا تنظیم نبودن آن
A09 خرابی شیر گاز
F10 خرابی سنسور دمای آب مدار گرمایش
F11خرابی سنسور دمای آب مصرفی
F14 اشکال در سنسور دوم دمای آب مدار گرمایش
A16 اشکال در شیر گاز اصلی دستگاه
F20 اشکال در فن یا دودکش پکیج فرولی
F34 اشکال در ولتاژ برق دستگاه یا برد دستگاه
F37 کم بودن فشار آب در مدار گرمایش
F41 جدا شدن یکی از سنسورهای اندازه گیری آب از لوله
F42  خرابی سنسور NTC  مدار گرمایش

ارورهای پکیج فرولی 

در مقاله بالا میتوانید با کدهای خطای پکیج فرولی، تنظیمات پکیج فرولی آشنایی مختصری پیدا کنید.