مرکز تعمیرات نوین سرویس اصفهان با تیمی از بهترین متخصصین تعمیرات پکیج در اصفهان کلیه تعمیرات و سرویس پکیج دیواری آریستون در اصفهان شامل رفع عیب  سر و صدای زیاد از پکیج که عمدتا از فن یا پمپ سیرکولاتور پکیج است یا افت فشار در مدار گرمایش یا کم بودن گرمای آب مصرفی، روشن نشدن پکیج و کلیه عیوب پکیج آریستون را در اسرع وقت و با ضمانت انجام می دهد.در قسمت زیر میتوانید ارورهای پکیج آریستون را مشاهده نمایید در صورت بروز عیب برای پکیج آریستون با کارشناسان تعمیرات پکیج ما تماس بگیرید تا راهنمایی لازم به شما شود و در صورت برطرف نشدن عیب متخصص تعمیرات پکیج آریستون در اصفهان در محل حاضر شده و مشکل پکیج رابرطرف سازد.
ارورهای پکیج آریستون
101= از باز بودن شیرهای مسیر رفت و برگشت اطمینان حاصل نمایید(فعال شدن کلید حد)
102= اشکال در سنسور تشخیص آب 
103 تا 107 = نبودن آب در مدار گرمایش یا چرخش نکردن آب(مدار گرمایش را هواگیری کنید و فشار مدار گرمایش را روی 1.5 بار تنظیم کنید)
108 = کم بودن فشار مدار گرمایش
109 = افزایش فشار در مدار گرمایش
110 = خرابی سنسورNTC رفت مدار گرمایش
112 = خرابی سنسور NTC برگشت مدار گرمایش

تعمیرات پکیج آریستون در اصفهان
تعمیرات پکیج آریستون در اصفهان
پس از گذشت 4-3 سال از زمان نصب و استفاده از پکیج با توجه به سختی آب محل نصب پکیج به تدریج فشار آب گرم مصرفی افت می نماید که نشانگر تجمع رسوب در مبدل و لوله های پکیج می باشد در این زمان نیاز هست که مبدل پکیج جرم گیری شود که با عبور اسید با غلظت استاندارد از مبدل پکیج مشکل پکیج برطرف میگردد. استفاده از فیلتر در مسیر آب ورودی دستگاه باعث جرم گرفتن دیرتر مبدل پکیج می شود. با رسوب گیری از پکیج علاوه بر اینکه فشار آب گرم مصرفی بهبود پیدا می کند راندمان دستگاه نیز افزایش می یابد.جهت سرویس و تعمیر پکیج آریستون در اصفهان با مرکز تعمیرات نوین سرویس هماهنگ شوید.