جهت تعمیر یخچال الکترواستیل در اصفهان با نمایندگی الکترواستیل در اصفهان هماهنگ شوید تا راهنمایی لازم جهت رفع عیب به شما شود و در صورت نیاز کارشناس تعمیرات یخچال الکترواستیل در اصفهان حضورتان اعزام گردد.در قسمت زیر میتوانید با ارورهای یخچال الکترواستیل آشنا گردید.
کد های خطای یخچال الکترواستیل
E1= اشکال در سنسور دمای محیط یخچال
E2= اشکال در سنسور دمای محیط فریزر
E3= اشکال در سنسور نصب شده روی اواپراتور
E5= اشکال در گاز یخچال یا یخ زدگی اواپراتور یخچال یا خرابی سنسور دیفراست
E6= گرم بودن دمای یخچال بالاتر از 15 درجه سانتیگراد
E7= سرد شدن زیاد دمای یخچال
E9= اشکال در مدار دیفراست یخچال الکترواستیل شامل المنت و ترموفیوز
E10= خرابی فن اواپراتور
F0= خرابی فن اواپراتور 
F1= اشکال در فن خنک کندده کندانسور کنار کمپرسور
.